Oświadczenie ZMWS w sprawie nieuzasadnionego spisywania obywateli przez policję.

Zespół Monitoringu Wolności Słowa wyraża zaniepokojenie nasilającymi się w ostatnim czasie przypadkami zbiorowego, nieuzasadnionego legitymowania i spisywania danych personalnych uczestników zgromadzeń, zwłaszcza […]