Monthly Archives: Styczeń 2015

Naruszenie wolności słowa w wykonaniu kierownictwa TVP. Program „Bliżej” zdjęty z anteny.

Kolejny raz doszło do niebywałej ingerencji w treść jedynego opozycyjnego programu w telewizji publicznej. Jak poinformował wydawca programu, odcinek z dnia 9 […]

Oświadczenia SWS i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka po zastosowaniu siły wobec dziennikarza w czasie konferencji J. Owsiaka.

Warszawa, 7 stycznia 2015 r. O Ś W I A D C Z E N I E Stowarzyszenie Wolnego Słowa protestuje przeciw […]