Monthly Archives: Wrzesień 2016

Walne zgromadzenie SWS wezwało do uznania Zygmunta Miernika za więźnia politycznego.

W dniu 10 września 2016 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przyjęło uchwałę wzywającą panią Premier i Ministra Sprawiedliwości do uznania Zygmunta […]

Apel Prezesa Stowarzyszenia Wolnego Słowa w sprawie więźnia politycznego Zygmunta Miernika.