Monthly Archives: Czerwiec 2017

Sejm znowelizował ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej i represjonowanych w PRL.

8 czerwca 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych. Ponieważ głównym orężem walki, poza strajkami w […]