Jeśli posiadasz informacje o zdarzeniu, które bezpośrednio lub pośrednio narusza wolność słowa lub inne prawa obywatelskie, napisz do nas:

kontakt@zmws.infovia.eu

Możesz też użyć formularza: