W TVP kolejne poważne naruszenia pluralizmu politycznego.

przez | Luty 9, 2015

Doszło do dwóch kolejnych poważnych naruszeń pluralizmu politycznego w telewizji publicznej.
W minionym tygodniu odbyły się konwencje głównych partii politycznych. W piątek, 5.02.2014 r. miało miejsce posiedzenie Rady Krajowej partii rządzącej – Platformy Obywatelskiej, w czasie którego zapoczątkowano kampanię prezydencką kandydata PO, Bronisława Komorowskiego. W sobotę 6.02.2014 r. odbyła się zaś konwencja największej partii opozycyjnej, PiS, inaugurująca kampanię prezydencką jej kandydata – Andrzeja Dudy.

Konwencja partii rządzącej transmitowana była niemal w całości na antenie TVP Info. konwencja PiS została potraktowana całkowicie odmiennie – w TVP nadawano jedynie krótkie relacje reporterów i fragmenty wystąpień.
Narusza to podstawowe zasady ujęte w Ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o Radiofonii i Telewizji, nakazujące mediom publicznym zachowywanie bezstronności oraz pluralizmu politycznego i światopoglądowego. Zasady te ujęte są też w dokumencie pt. „ZASADY REALIZOWANIA PRZEZ TELEWIZJĘ POLSKĄ S.A. MISJI PUBLICZNEJ” stanowiącej załącznik do Uchwały Zarządu TVP S.A nr 108/2005 .

7.02.2015 r. doszło do niedopuszczalnego zachowania prezentera TVP Info, Jarosława Kulczyckiego, który obraził zaproszonego do studia dziennikarza Łukasza Warzechę, atakując gościa za… wyrażenie krytycznej wobec prezydenta Komorowskiego opinii,  Prezenter TVP Info ukazał tym samym swoje polityczne, prorządowe sympatie.
Oburzony Warzecha opuścił studio.
Nagranie poniżej:

Powyższe zdarzenia wpisują się w długi ciąg naruszeń prawa, które mają miejsce w czasie rządów obecnego kierownictwa TVP. Warto przypomnieć, że od dawna zaprzestano publikować comiesięczne raporty ukazujące, ile czasu antenowego poświęcono poszczególnym partiom politycznym w programach TVP. Przyczyna jest oczywista.
Dawno też zlikwidowano programy prowadzone przez dziennikarzy nie darzących sympatią obecnej władzy. Jedyny „opozycyjny” program Jana Pospieszalskiego napotyka zaś co i rusz na próby jego cenzurowania.

9.02.2015.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.