Menu Zamknij

Burmistrz Podkowy Leśnej, Artur Tusiński zakazał manifestacji przeciw sprowadzaniu imigrantòw.

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna wydał decyzję organizatorowi – Stowarzyszeniu Narodowy Pruszków – zakazującą zorganizowanie w dniu 23 stycznia w godzinach 14.40 – 16.30 w mieście Podkowa Leśna zgromadzenia w celu „sprzeciwu wobec zgody na umieszczenie w Polsce imigrantów z narzuconej kwoty przez UE”. Taki komunikat pojawił się na stronie Urzędu Miasta.

Decyzja burmistrza wyraźnie wpisuje się (zwłaszcza widać to po obejrzeniu jego strony internetowej) w narrację polityczną używającą wymyślonego niedawno terminu “mowa nienawiści”, ktòry służyć ma jako narzędzie cenzury, a zarazem stanowić element podmiany znaczeń w kulturze społecznej. Narzędzie to używane było przez rządzący niedawno układ polityczny w procesie tworzenia nowego ubezwłasnowolnionego społeczeństwa i związane jest z szerszym totalitarnym zjawiskiem tzw. poprawności. Antycypowanie przez burmistrza przebiegu wydarzeń, i na dodatek ujmowanie tego w kontekście politycznym, w oczywisty sposòb narusza prawo i stanowi pogwałcenie wolności obywatelskich.

decyzja-zgromadzenie1-18.01.2016

Poniżej opis na stronie wydarzenia na FB. W żaden sposòb nie widać tam zagrożeń, o ktòrych pisze burmistrz Tusiński zaròwno w swoim piśmie jak i politycznych manifestach na swojej stronie internetowej.

Screenshot 2016-01-22 15-43-51

 

Jeśli organizatorzy zaskarżą decyzję, powinna ona zostać uchylona przez sąd, tak jak zakaz wydany przez prezydent Warszawy kilka miesięcy temu wobec manifestacji w tej samej sprawie. Wojewoda (na mocy poprzedniej ustawy o zgromadzeniach) uchylił wòwczas zakaz manifestacji, uznając decyzję prezydent Warszawy jako rażąco naruszającą prawo.

Strona UM:

http://podkowalesna.pl/komunikaty/decyzja-odmowna-w-sprawie-przeprowadzenia-demonstracji-w-podkowie-lesnej/

Strona z politycznym manifestem burmistrza, zawierającym obraźliwe zarzuty wobec organizatoròw:

http://arturtusinski-podkowa.pl/stop-mowie-nienawisci/
22.01.2016

Aktualizacja.

Kilka godzin po umieszczeniu naszego wpisu Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję burmistrza. W uzasadnieniu napisał między innymi:

Dokonana przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ocena co do zagrożenia dla życia lub zdrowia wynikającego z planowanego zgromadzenia, nie znajdowała potwierdzenia w okolicznościach rozpatrywanej sprawy. W szczególności nie sposób było zgodzić się, by o spełnieniu przesłanki zagrożenia życia lub zdrowia decydowało samo subiektywne i hipotetyczne zdaniem Sądu oraz niepoparte jakimkolwiek materiałem dowodowym zapatrywanie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.