Menu Zamknij

Apel Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej do Sejmu.

8 lutego 2016 r.

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Szanowny Panie Marszałku

APEL DO SEJMU GRUPY ROBOCZEJ

Od 31 sierpnia 2015 r. obowiązuje ustawa o Pomocy Działaczom Opozycji Antykomunistycznej i
Osobom Represjonowanym. Środowiska weteranów opozycji antykomunistycznej od początku procesu
legislacyjnego protestowały przeciwko takiemu charakterowi prawa, albowiem wynikające z ustawy
kryterium dochodowe zawęża przyznane świadczenia pieniężne do bardzo wąskiego kręgu osób,
ignorując olbrzymią większość pozostałych ludzi. Dowodzą tego skandaliczne wyniki dotychczasowej
realizacji ustawy, która w swej treści jest kpiną z walczących o niepodległy byt Państwa Polskiego. Wielu
polityków stale wyraża nam wdzięczność za ofiarę złożoną na ołtarzu Ojczyzny i na tym to się kończy.
Tymczasem dziesiątkom tysięcy komunistycznych oprawców z prokuratury i sądownictwa, a zwłaszcza
spod znaku SB i innych służb PRL, dzisiejsza Polska bez wyjątku i dożywotnio wypłaca miesięcznie
wielotysięczne emerytury, a ustawa dla ich ofiar ma charakter dyskryminującej jałmużny. Czy dowodzi
to faktu, że Polska mniej lub bardziej ciągle jest w rękach niewidzialnego, ale wszechmocnego układu
zamkniętego bez względu na okoliczności?

Ci, których formacja odpowiada za skandaliczny wymiar ustawy, obecnie w Senacie RP zgłosili
projekt kosmetycznego jej upudrowania, choć ustawa ta nadaje się naprawdę do kosza. Dlatego
domagamy się, aby Sejm we współdziałaniu z naszą reprezentacją, niezwłocznie przystąpił do pracy
nad rzeczywistą zmianą charakteru i treści ustawy, także w oparciu o nasz obywatelski projekt. Polacy,
którzy na to czekają, z powodu doznanych represji to ludzie najczęściej biedni, którzy przedwcześnie i
ponad miarę utracili zdrowie, a nade wszystko z każdym dniem jest ich coraz mniej! W sytuacji, kiedy
stale trwa walka o to, jaka ma być Polska, pamiętajcie, że w poczuciu odpowiedzialności za jej wynik i
przy braku środków na wiele potrzeb, nie wolno bać się nawet radykalnych decyzji zmniejszenia
prześladowcom ich sowitych apanaży, przeniesionych żywcem z epoki PRL, na które oni tam
zapracowali sprzedając Ojczyznę i niszcząc polskich patriotów. Jeśli brak będzie innych możliwości
trzeba to zrobić, aby mieć środki na godne świadczenia dla wszystkich ludzi zasłużonych w walce o
suwerenność kraju, bez zaglądania im do portfela, ponieważ jest to haniebne. Inaczej w naszym kraju
nigdy nie będzie dobrze, bo młode pokolenia Polaków nie mają pozytywnej motywacji. Trudno znaleźć
chętnych do poświęcania się i ofiary, kiedy nawet zdrajcy i oprawcy zawsze mają się lepiej.

W imieniu Grupy Roboczej Weteranów Opozycji Antykomunistycznej: Andrzej Rozpłochowski, Andrzej
Sobieraj, Andrzej Słowik, Janusz Olewiński i Wojciech Borowik.

Do wiadomości: Kancelaria Prezydenta i Premiera RP, Marszałek Senatu, kluby parlamentarne oraz
media.

http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k9/komisje/2016/kpcpp/materialy/160308_grupa_robocza.pdf