Menu Zamknij

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kurski – Agora: Polskie sądy naruszyły wolność słowa.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w głośnej sprawie wytoczonej przez spółkę Agora, wydawcę Gazety Wyborczej, przeciw Jackowi Kurskiemu. Trybunał uchylił wszystkie wyroki polskich sądów, uznając, że naruszyły one artykuł 10 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Jacek Kurski występując w czasie programu „Warto rozmawiać” w 2006 roku stwierdził, że ataki Gazety Wyborczej na PiS wynikają z jej powiązań biznesowych. Wymienił przy tym spółkę J&S, która zamieszczała w Gazecie ogromne reklamy.

W czasie wytoczonego procesu wszystkie trzy instancje polskich sądów uznawały argumenty adwokatów Agory, koncentrując się na faktach, ignorując zaś prawo Kurskiego do wolności wypowiedzi.

Trybunał zasądził od Skarbu Państwa na rzecz Jacka Kurskiego kwotę 12,5 tysiąca euro, jako zadośćuczynienie i odszkodowanie oraz zwrot poniesionych kosztów.

7.07.2016