Menu Zamknij

Walne zgromadzenie SWS wezwało do uznania Zygmunta Miernika za więźnia politycznego.

W dniu 10 września 2016 r. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Wolnego Słowa przyjęło uchwałę wzywającą panią Premier i Ministra Sprawiedliwości do uznania Zygmunta Miernika za więźnia politycznego. Status więźnia politycznego ujęty jest w Kodeksie Karnym Wykonawczym w art. 107.

Dwa dni wcześniej publiczny list w sprawie Miernika napisał prezes SWS Wojciech Borowik. Przytoczyliśmy go tutaj:  https://zmws.infovia.eu/?p=3623