Menu Zamknij

List naukowców przeciw ideologicznej cenzurze na niektórych uczelniach.

Otrzymaliśmy list naukowców w obronie wolności słowa na polskich uczelniach. Ma on związek z uległością władz kilku uczelni, w tym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego wobec skrajnie lewicowych bojówek protestujących przeciw wykładom znanej amerykańskiej prawniczki, przeciwniczki aborcji, które to wykłady zorganizowane zostały przez samorządy i organizacje studenckie – i odwołane przez władze uniwersyteckie.

List zawiera też obronę poglądów Rebeki Kiessling, co do których nie zabieramy głosu – list zamieszczamy ze względu na potrzebę sprzeciwu wobec wyraźnego zaangażowania polityczno-światopoglądowego na niektórych polskich uczelniach i wobec związanej z tym coraz większej cenzury uniemożliwiającej wolną wymianę myśli.

 

W obronie autonomii akademickiej wobec ideologicznej presji politycznej

Jako przedstawiciele świata akademickiego, z coraz większym zaniepokojeniem obserwujemy postępującą przemoc komunikacyjną środowisk lewicowych, które usiłują zawłaszczyć przestrzeń akademicką. Doświadczamy właśnie jaskrawych przykładów zawstydzającej uległości władz największych polskich uczelni przed ideologiczną przemocą radykalnych środowisk politycznych uniemożliwiających organizacjom studenckim odbycie zaplanowanych spotkań z mec. Rebeccą Kiessling, amerykańskim prawnikiem i prezesem organizacji „Save the 1”. Prezentowane przy tym argumenty odwołujące się do różnorakich względów formalnych nie zmieniają w niczym faktu, że decyzje te podjęte zostały w związku ze stosowaniem komunikacyjnej przemocy przez grupki krzykliwych radykałów o wyraźnej politycznej afiliacji. W rzeczywistości chodzi wyłącznie o to, że mec. Rebeka Kiessling jako prawnik sprzeciwia się prawom przyzwalającym na aborcję, łącząc z tym swoje osobiste świadectwo, jako osoby poczętej w wyniku gwałtu. W tej sytuacji przywoływanie formalnych zawiłości jeszcze bardziej jaskrawo obnaża brak odwagi i uległość władz uczelni przed ideologiczną przemocą skutkującą faktyczną cenzurą, co budzi nasz najwyższy niepokój i zakłopotanie.

Podkreślić pragniemy, że art. 38 Konstytucji, gwarantuje każdemu ochronę życia.Trybunał Konstytucyjny, w 1997 r. ponad wszelką wątpliwość stwierdził, że ochrona ta rozpoczyna się od momentu powstania człowieka i dlatego dotyczy także prenatalnej fazy jego rozwoju. W tej sytuacji nie rozumiemy, jak władze polskich uczelni mogą swoimi decyzjami sugerować, jakoby rzekomo nie było miejsca w przestrzeni akademickiej na prezentację stanowiska, na straży którego nominalnie stoi Konstytucja RP.

Od chwili powstawania pierwszych uniwersytetów były one miejscem gwarantującym autonomię debaty naukowej opartej na szacunku do prawdy i godności człowieka. Na naszych oczach usiłuje się zakwestionować tę rzeczywistość przy biernym współdziałaniu tych, którzy w pierwszej kolejności winni jej bronić.

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

dr Paweł Milcarek, Christianitas

dr Olgierd Pankiewicz, adwokat

prof. UAM dr hab. Stanisław Mikołajczak, UAM

dr Krzysztof Koźmiński, UW

prof. dr hab. Małgorzata Korzycka, UW

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN

prof. dr hab. Jacek Bartyzel, UMK

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski, UMK

prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, UMK

prof. UO dr hab. Piotr Stec, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

prof. UM w Łodzi dr hab. n.med. Tadeusz Pietrucha, UMED

dr Marek Kawa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

dr hab. dr n. med. Andrzej Lewandowicz, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kochański, PAN

prof. KUL dr hab. Krzysztof Motyka, KUL

dr Marcin Olszówka, Uczelnia Łazarskiego

prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk, UO

prof. dr hab. Michał Wojciechowski, UWM

dr hab. Paweł Skibiński, UW

dr Marta Ordon, KUL

dr Wojciech Federczyk, UKSW

dr Jarosław Janas, adwokat

Ks. prof. UKSW dr hab. Jan Krajczyński, UKSW

prof. dr hab. Marek Kornat PAN, UKSW

dr hab. Tomasz Panfil, KUL

prof. KUL dr hab. Urszula Dudziak, KUL

dr Adam Szafrański, UW

prof. UO dr hab. Jerzy Nikołajew, UO

Ks. prof. UPJII dr hab. Jarosław Jagiełło, UPJPII

Ks. prof. UPJII dr hab. Tadeusz Biesaga, UPJPII

Ks. prof. UPJII dr hab. Józef Makselon, UPJPII

Ks. dr hab. Dariusz Oko, UPJPII

prof. dr hab. Janusz Gadzinowski, AM w Poznaniu

prof. UKSW dr hab. Zbigniew Stawrowski, UKSW

17.03.2017 r.