Menu Zamknij

Sejm znowelizował ustawę o działaczach opozycji antykomunistycznej i represjonowanych w PRL.

8 czerwca 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych. Ponieważ głównym orężem walki, poza strajkami w zakładach pracy, było wolne słowo, ustawa stanowi uhonorowanie tych wszystkich, którzy walczyli w tamtych czasach o wolność słowa i prawa obywatelskie. Kilkanaście tysięcy ludzi sprzeciwiając się totalitarnemu systemowi, cenzurze, fałszowaniu historii i prześladowaniom politycznym, nie zważając na represje, redagowało, drukowało i rozprowadzało tysiące podziemnych pism i książek. Dzięki ich poświęceniu istniał drugi obieg informacji pozwalający Polakom na posiadanie świadomości niezależnej od zakłamanej komunistycznej propagandy.

Tysiące ludzi przypłaciło tę działalność więzieniami, wyrzucaniem z pracy lub ze studiów, zdrowiem. Niektórzy przypłacili życiem.

Ustawa, spóźniona o wiele lat, przyznaje osobom represjonowanym i osobom aktywnie działającym w podziemiu w PRL rentę miesięczną w wysokości 400 zł oraz przywileje szybkiego dostępu do publicznej służby zdrowia. Uzyskane uprawnienia są zbliżone, choć nieco mniejsze, do uprawnień kombatantów wojennych.

Budżetu państwa ustawa nie obciąży, ponieważ równolegle wprowadza się ustawę zabierającą ogromne przywileje byłym funkcjonariuszom SB. Jednocześnie, w szybkim tempie, z przyczyn naturalnych, zmniejsza ilość osób objętych ustawą o kombatantach wojennych.

Ustawa, po zaakceptowaniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta, ma wejść w życie w dniu 1 września 2017 roku.

9.06.2017